Tutkimus matematiikan yhteisopetuksesta oppilaiden näkökulmasta

Yhteisopettajuus ja matematiikan opetus oppilaiden näkökulmasta

Pro gradu tutkimus yhteisopetuksesta oppilaiden näkökulmasta
Maria Hyyryläinen tutki yhteisopetusta oppilaiden näkökulmasta. Tutkimus on laadullinen.
Se sisältää seitsemän oppilaan teemahaastattelun ja 39 oppilaan piirustusta.
Tutkimuksessa on myös sitaatteja oppilaiden haastatteluista.
Sitaateissa oli myös mainintoja matematiikan opetuksesta.

Tutkimuksen tuloksena syntyi merkitysverkosto, jossa on seitsemän sisältöaluetta:
– opiskelu yhteisopetusluokassa
– opettajien toiminta ja opetus
– ilmapiiri
– oppiminen
– fyysinen oppimisympäristö
– oppilaiden määrä
– oppimisen tuki

Oppilaiden kokemia hyötyjä ovat:
– laaja kaveripiiri
– opetuksen laadun parantuminen
– opetuksen monipuolistuminen
– lisääntynyt apu
– opettajien mahdollisuus jakaa roolejaan ja tehtäviään
– kahden opettajan tuoma turvallisuudentunne
– salliva ilmapiiri oppimisen tukemiseen.

Oppilaiden kokemat haasteet liittyvät:
– suuren oppilasmäärän mukaansa tuomiin työrauhaongelmiin
– opettajien ristiriitaiseen toimintaan.

Oppilaiden kokemuksia yhteisopetuksessa opiskelusta -pro gradu

Maria Hyyryläinen Pro gradu- tutkielma
Kasvatustieteiden tiedekunta
Luokanopettajakoulutus 2018
Oulun yliopisto

avainsanat: yhteisopetus, oppilaiden kokemukset matematiikan opetuksesta, pro gradu yhteisopetuksesta

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *