Sataopelta matematiikan oppikirjat

lukumäärä

Etsku - lukumäärä

Matematiikan oppikirja eskariin,  jota voi monistaa omaan opetukseen tarpeen mukaan.

Tekijät: Manner-Raappana, Tanja; Ågren, Nina
Kustantaja: BoD 2022

Matsku 1-5

OPH:n verkkokauppa

Matematiikan oppikirjat  1 – 2 – luokalle alkuopetukseen

Tekijät: Manner-Raappana, Tanja; Ågren, Nina
Kustantaja: Opetushallitus 2016

mitä muut sanovat

 Matskusta?

Helppo materiaali toteuttaa, konkreetit välineet ja esitykset

|10 - järjestelmän uudelleen oivallus, draaman keinot hienosti yhdistetty matematiikkaan
OPETTAJIEN PALAUTETTA
Matsku matematiikan oppikirjoissa hyödynnettiin toiminnallisuutta ja se näkyi ihan tehtävien tasolla. Oppimateriaali ei ohjaa seuramaan jotain tiettyä polkua, vaan se on ennemminkin materiaalia, jota opettaja voi joustavasti käyttää.
Otteita Matsku kirja-arviosta MATEMATIIKAN DIDAKTIIKAN YLIOPISTONLEHTOR

Matematiikan oppikirjat Etsku ja Matsku kaikkein tärkeimpään vaiheeseen eli eskariin ja alkuopetukseen, jossa lapsi rakentaa pohjan tulevalle oppimiselle. 

Näillä materiaaleilla lapsi itse saa rakentaa oman oppimisensa. Etskussa ja Matskussa toistuvat selkeät tehtävät, joten toiminnallisen oppimisen järjestämiseen ei tarvitse käydä pitkiä kursseja. Olen käyttänyt matskupedagogiikkaa jo lähes kymmenen vuoden ajan omassa opetuksessani hyvällä menestyksellä.

Matsku- oppikirjoja käyttäneet opettajat sanovat,  että kymmenjärjestelmä opitaan ja ymmärretään niiden avulla hyvin.

Etsku - monistettava materiaali eskariin

Kustantaja: BoD 2022

Etsku  syventyy jokaiseen numeroon nollasta alkaen. Jokaisesta numerosta on 4 sivua tehtäviä. Niissä havainnoidaan ja rakennetaan lukumäärää sekä rakennetaan sarjoja, joissa sama lukumäärä esiintyy.

Eskarissa ei ole vielä mikään kiire laskemaan. Etsku – Lukumäärä keskittyykin siihen, että lukumäärät opitaan havaitsemaan sujuvasti ja nähdään osat, joista se muodostuu.

Eskarissa lapsia kiinnostavat myös suuremmat lukumäärät. Niitä lapsi rakentaa KY-alustalle. Kymmenissä käytetään 10 palikan mittaisia itse rakennettuja pötköjä. Laitetaan ne kymmenien kohdalle ja katsotaan, kuinka monta kymmenen pötköä on. Kauko Kymmenkylästä omistaa kymmenet ja Ylermi Ykköselästä ykköset. Ylermillä voi olla korkeintaan 9 ykköstä.

 footer-p0nf3aj4sfte9c0fbc920e5pwpje0onxbndij736co

C-ope / sataope

Y-tunnus: 123456-7

Laita viestiä

EMAIL: info@sataope.fi

Kilauta

Puh: 050 4418 474